Καλοκαίρι 2017 – Νέα, ολόλευκη, απαλή πετσέτα! Καλοκαίρι 2017 – Νέα, ολόλευκη, απαλή πετσέτα!
Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης για το καλοκαίρι 2017 έχει μία νέα, ολόλευκη, απαλή πετσέτα, ειδικά σχεδιασμένη και κατασκευασμένη από την εταιρεία ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΠΟΓΛΟΥ Α.Ε.,... Καλοκαίρι 2017 – Νέα, ολόλευκη, απαλή πετσέτα!

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης για το καλοκαίρι 2017 έχει μία νέα, ολόλευκη, απαλή πετσέτα, ειδικά σχεδιασμένη και κατασκευασμένη από την εταιρεία ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΠΟΓΛΟΥ Α.Ε., Βιομηχανία Υφασμάτων, για να συντροφεύει τα μέλη και τους φίλους  του στο μπάνιο τους!

Please follow and like us:

WordPress database error: [Unknown column 'pop.last_viewed' in 'where clause']
SELECT pop.postid FROM wp_popularpostssummary as pop, wp_posts as p WHERE pop.postid = p.ID AND pop.last_viewed > DATE_SUB('2017-11-17 19:18:53', INTERVAL 1 WEEK ) AND p.post_type = "post" GROUP BY pop.postid ORDER BY SUM(pop.pageviews) DESC LIMIT 6