Κύπελλο Βουλιαγμένης Medal Race 2017 Κύπελλο Βουλιαγμένης Medal Race 2017
Το Σαββατοκύριακο που διανύουμε ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης διοργανώνει διασυλλογικό αγώνα για σκάφη τύπου Optimist. Εδώ θα δείτε την προκήρυξη και τα αποτελέσματα της... Κύπελλο Βουλιαγμένης Medal Race 2017

Το Σαββατοκύριακο που διανύουμε ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης διοργανώνει διασυλλογικό αγώνα για σκάφη τύπου Optimist.

Εδώ θα δείτε την προκήρυξη και τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας:

Προκήρυξη

Optresults

Opt11results

Please follow and like us:

WordPress database error: [Unknown column 'pop.last_viewed' in 'where clause']
SELECT pop.postid FROM wp_popularpostssummary as pop, wp_posts as p WHERE pop.postid = p.ID AND pop.last_viewed > DATE_SUB('2017-11-17 19:25:24', INTERVAL 1 WEEK ) AND p.post_type = "post" GROUP BY pop.postid ORDER BY SUM(pop.pageviews) DESC LIMIT 6