Στο Τελ Αβίβ στο Μεσογειακό Κύπελλο Συγχρονισμένης κολύμβησης (Νετάνια του Ισραήλ 21-24 Ιουνίου) οι αθλήτριες του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης Ξανθή Μέλλου και Ευαγγελία Θύμη... Ασημένιες με την Εθνική…

Screen Shot 2016-07-31 at 18.49.44

Στο Τελ Αβίβ στο Μεσογειακό Κύπελλο Συγχρονισμένης κολύμβησης (Νετάνια του Ισραήλ 21-24 Ιουνίου) οι αθλήτριες του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης Ξανθή Μέλλου και Ευαγγελία Θύμη συμμετέχοντας με την Εθνική μας Ομάδα, κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο κόμπο.

Please follow and like us:

WordPress database error: [Unknown column 'pop.last_viewed' in 'where clause']
SELECT pop.postid FROM wp_popularpostssummary as pop, wp_posts as p WHERE pop.postid = p.ID AND pop.last_viewed > DATE_SUB('2017-11-17 19:14:17', INTERVAL 1 WEEK ) AND p.post_type = "post" GROUP BY pop.postid ORDER BY SUM(pop.pageviews) DESC LIMIT 6