Πρόεδρος
Στέλλα Λαζάρου-Τίγκα

Αντιπρόεδρος
Παναγιώτης Κουταλίδης

Γενικός Γραμματέας
Μάριος Δαραβίγκας

Γενικός Αρχηγός Αθλητικών Τμημάτων
Ρέννος Βελώνιας

Οικονομικός Διαχειριστής
Κωνσταντίνος Ποταμιάνος

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Παρασκευή Αλευρά-Τζανέτου

Αναπληρωτής Γενικός Αρχηγός Αθλητικών Τμημάτων
Ηλίας Καλδής

Αναπληρωτής Οικονομικός Διαχειριστής
Κωνσταντίνος Ιωαννίδης

Μέλη
Γεώργιος Κοκκινάκης
Θεανώ Φρυδά
Σοφία Στρουγγάρη