Διοίκηση

Πρόεδρος
Στέλλα Λαζάρου-Τίγκα

Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Φωτεινάκης

Γενικός Γραμματέας
Μάριος Δαραβίγκας

Γενικός Αρχηγός Αθλητικών Τμημάτων
Ρέννος Βελώνιας

Οικονομικός Διαχειριστής
Ανδρέας Λεούσης

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Αναστάσιος Κυρπόγλου

Αναπληρωτής Γενικός Αρχηγός Αθλητικών Τμημάτων
Δημήτρης Τσίκλος

Αναπληρωτής Οικονομικός Διαχειριστής
Σοφία Στρουγγάρη

Μέλη
Κωνσταντίνος Καραντινός
Ανδρέας Παπαγεωργίου
Γιώργος Στεφανόπουλος